Seznamka (URL adresa je https://seznamka.jednorozec.cz/) je seznamovací sociální služba, která umožňuje členům vytvářet jedinečné osobní profily online, aby bylo možné najít a komunikovat se starými a novými přáteli. Služba je provozována společností Seznamka. Používáním webových stránek Seznamka souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití (dále jen "Smlouva"), bez ohledu na to, zda se zaregistrujete jako člen ("Člen"). Chcete-li se stát členem, komunikovat s ostatními členy a využívat služby Seznamka (dále jen "služba"), přečtěte si tuto dohodu a uveďte své přijetí podle pokynů v registračním procesu.

 

Tato smlouva stanovuje právně závazné podmínky pro vaše používání webových stránek a vašeho členství.
Seznamka může tuto smlouvu kdykoli změnit a tato změna bude účinná po vystavení na webových stránkách. Souhlasíte s tím, že budete vázáni jakoukoli změnou této smlouvy při používání služby po zveřejnění takové změny. Tato smlouva obsahuje zásady Seznamka týkající se přijatelného použití a obsahu zveřejněného na webových stránkách, vaše práva, povinnosti a omezení týkající se vašeho používání webových stránek a služeb a zásad ochrany osobních údajů Seznamka.

 

Zvažujte prosím pečlivě jaké informace zveřejníte na stránkách Seznamka a které poskytnete ostatním členům. Veškeré fotografie, které jste zveřejnili, nesmí obsahovat nahotu, násilí nebo urážlivé předměty. Informace poskytované dalšími členy Seznamka (například ve svém profilu) mohou obsahovat nepřesné, nevhodné nebo urážlivé materiály, produkty nebo služby a společnost Seznamka nenese žádnou odpovědnost za tento materiál.

 

Seznamka si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení odmítnout zveřejnění nebo odstranění jakýchkoli příspěvků (včetně e-mailů), nebo omezit, pozastavit nebo ukončit přístup ke všem nebo jakýmkoli stránkám webových stránek a / nebo Služby kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bez ní, s předchozím upozorněním nebo bez něj a bez odpovědnosti za případné škody.

 

Podmínky užívání

 

1) Vaše interakce.

Jste výlučně odpovědní za vaše interakce a komunikaci s ostatními členy. Chápete, že společnost Seznamka v žádném případě nekontroluje své členy, ani se nezamýšlí Seznamka nad zázemím svých členů a ani se nepokouší ověřit prohlášení svých členů. Seznamka neposkytuje žádné záruky ohledně chování členů nebo jejich souznění se současnými nebo budoucími členy. Doporučujeme však, že pokud se rozhodnete se s někým setkat nebo si vyměnit osobní informace s jakýmkoli členem Seznamka, měli byste si danou osobu ověřit.

V žádném případě nebude společnost Seznamka zodpovědná za jakékoliv škody, ať již přímé, nepřímé, všeobecné, zvláštní, kompenzační, následné a / nebo náhodné, vyplývající z nebo v souvislosti s vaším chováním nebo někoho jiného v souvislosti s používáním služby, včetně omezení, tělesného zranění, emočního utrpení a / nebo jakýchkoli dalších škod vyplývajících z komunikace nebo setkání s jinými registrovanými uživateli této služby nebo osobami, s nimiž se setkáváte prostřednictvím této služby.

 

2) Způsobilost.

Používáním webové stránky a služby, vyjadřujete a zaručujete, že všechny registrační informace, které předkládáte, jsou pravdivé a přesné a souhlasíte s tím, že budete zachovávat správnost těchto informací. Dále vyjadřujete a zaručujete, že jste dosáhli věku 18 let nebo jste starší a že vaše užívání Seznamka nesmí být v rozporu s platnými zákony nebo předpisy. Váš profil může být smazán bez varování, pokud se zjistí, že zkreslujete svůj věk. Vaše členství je určeno výhradně k vaší osobní potřebě a neoprávňujete ostatní, aby používali váš účet, včetně vašeho profilu nebo e-mailové adresy. Jste výhradně zodpovědní za veškerý obsah publikovaný nebo zobrazený prostřednictvím vašeho účtu, včetně všech e-mailových zpráv a za vaše interakce s ostatními členy.

 

3) Podmínky / Poplatky.

Tato smlouva zůstává v plné platnosti a účinnosti, pokud používáte webovou stránku, službu a / nebo jste členem. Členství můžete ukončit kdykoli. Seznamka může ukončit vaše členství z jakéhokoli důvodu, a to po zaslání oznámení na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o členství nebo na jiné e-mailové adrese, kterou můžete následně poskytnout společnosti Seznamka. Používáním služby a užíváním členství uznáváte, že společnost Seznamka si vyhrazuje právo účtovat za službu (pokud takové poplatky existují) a má právo ukončit členství v případě, že člen by porušil tuto smlouvu nebo nezaplatil za službu, jak to vyžaduje tato dohoda.

 

4) Nekomerční použití uživateli

Tato webová stránka je určena pouze pro osobní užívání členů a nesmí být použita v souvislosti s žádnými komerčními aktivitami, s výjimkou těch, která jsou výslovně schválena nebo schválena vedením společnosti Seznamka. Nelegální, a nebo neoprávněné používání webových stránek, včetně shromažďování uživatelských jmen, a nebo e-mailových adres členů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zaslání nevyžádané pošty nebo neoprávněného užití "rámování" či propojení webových stránek bude zkoumáno. Komerční reklamy, partnerské odkazy a další formy žádostí mohou být z profilů členů bez upozornění odstraněny a mohou mít za následek ukončení členství. Společnost Seznamka podnikne odpovídající právní kroky při jakékoli neoprávněném použití webových stránek.

 

5) Vlastnická práva k obsahu na Seznamka.

Seznamka vlastní a jsou zachována všechna vlastnická práva webových stránek a služby. Webová stránka obsahuje materiál chráněný autorskými právy, ochrannými známkami a další chráněné informace týkající se Seznamka a jejími poskytovateli licencí. S výjimkou těch informací, které jsou ve veřejném vlastnictví nebo pro které jste získali písemné svolení, nesmíte kopírovat, upravovat, publikovat, přenášet, distribuovat, provádět, zobrazovat ani prodávat.

 

6) Obsah zveřejněný na webu.

a. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Seznamka může zkontrolovat a smazat jakýkoli obsah, zprávy, Seznamka zprávy, fotky nebo profily (souhrnně "obsah"), které podle názoru Seznamka porušují tuto smlouvu nebo které mohou být nelegální nebo porušují práva, poškozují nebo ohrožují bezpečnost kteréhokoli člena.

 

b. Jste výlučně odpovědní za obsah, který publikujete nebo zobrazujete (dále jen "příspěvek") ve službě nebo jakýkoli materiál nebo informace, které předáváte ostatním členům.

 

c. Odesíláním libovolného obsahu do veřejných prostor webových stránek udělujete Seznamka nevýhradní, plně placenou, celosvětovou licenci k používání, veřejnému zobrazování a zobrazování tohoto obsahu na webových stránkách. Tato licence bude ukončena v okamžiku odebrání tohoto obsahu z webových stránek.

 

d. Následuje částečný seznam typů obsahu, který je na webových stránkách nezákonný nebo zakázaný. Seznamka si vyhrazuje právo prošetřit a podniknout příslušné soudní kroky podle vlastního uvážení vůči komukoli, kdo poruší toto ustanovení, mimo jiné včetně odstranění neoprávněné komunikace ze služby a ukončení členství těchto porušovatelů. Zakázaný obsah se myslí následující:

 

i. je zjevně urážlivý a podporuje rasismus, fanatizmus, nenávist nebo fyzické poškození jakéhokoli druhu vůči jakékoliv skupině nebo jednotlivci;


ii. obtěžuje nebo obhajuje obtěžování jiné osoby;


iii. zahrnuje přenos "nevyžádané pošty", "řetězových písmen", " nebo nevyžádané hromadné zasílání nebo "spamování";


iv. jsou propagovány informace, o kterých víte, že jsou nepravdivé nebo zavádějící, nebo propagují protiprávní činnosti nebo chování, které je zneužívající, obscénní, hanlivé nebo urážlivé;


v. propaguje nelegální nebo neoprávněnou kopii díla chráněného autorskými právy jiné osoby, jako například poskytování pirátských počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací k obcházení zařízení chráněných proti kopírování instalovaných výrobcem nebo poskytovali nelegální hudbu nebo odkazy na nelegální hudební soubory;


vi. obsahuje přístup na stránky s omezeným přístupem nebo heslem, skryté stránky nebo obrázky (ty, které nejsou propojeny na jinou stránku nebo z jiné přístupné stránky);


vii. poskytuje materiál, který zneužívá osoby mladší 18 let sexuálně nebo násilně nebo požaduje osobní informace od kohokoliv mladšího 18 let;


viii. poskytuje návod k nezákonným činnostem, jako je výroba nebo nákup nelegálních zbraní, porušení něčího soukromí, poskytování nebo vytváření počítačových virů;


ix. požaduje hesla nebo osobní identifikační údaje pro komerční nebo protiprávní účely od jiných uživatelů;


nebo x. zahrnuje obchodní aktivity, a nebo prodej bez předchozího písemného souhlasu, jako jsou soutěže, loterie, výměna, reklama, nebo pyramidové systémy tzv. letadlo.

 

e. Službu musíte používat způsobem, který je v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

f. Nesmíte zapojovat pomocí inzerce nebo obtěžování žádného člena k nákupu nebo prodeji jakékoliv produktu nebo služby prostřednictvím Služby. Nesmíte zasílat žádné řetězové zprávy nebo nevyžádané e-maily ostatním členům. Ačkoli Seznamka nemůže sledovat chování svých členů na webových stránkách, je také porušením těchto pravidel používat jakékoli informace získané ze služby za účelem obtěžování, zneužití nebo poškození jiné osoby nebo za účelem kontaktování, inzerce, žádosti nebo prodeji kterémukoli členovi bez předchozího výslovného souhlasu. Abychom chránili naše členy před takovou reklamou nebo obtěžováním, Seznamka si vyhrazuje právo omezit počet e-mailů, které může člen poslat jiným členům v jakémkoli 24hodinovém úseku, na množství, které Seznamka uzná za vhodné dle svého uvážení.

 

g. Reklamní bannery nesmíte zakrývat, ani na stránce osobního profilu. na stránkách Seznamka pomocí HTML / CSS nebo jiných prostředků.

 

h. Jakékoli automatické používání systému, například použití skriptů pro přidávání přátel, je zakázáno.

 

i. Nesmíte se pokoušet prezentovat jako uživatel nebo osoba, která není členem Seznamka.

 

j. Nesmíte nikdy používat účet, uživatelské jméno ani heslo jiného člena, ani nesmíte sdělit heslo žádné třetí straně nebo povolit třetí straně přístup k vašemu účtu.

 

k. Nesmíte svůj profil prodat, ani jinak převést.

 

7) Autorská práva.

Nesmíte uveřejňovat, distribuovat ani reprodukovat jakýkoli materiál chráněný autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými majetkovými informacemi bez předchozího písemného souhlasu majitele těchto vlastnických práv. Právo společnosti Seznamka je ukončit práva na členství kteréhokoli člena, který opakovaně porušuje autorská práva, a to okamžitě oznámením majitelem autorských práv nebo právním zástupcem vlastníka autorských práv společnosti Seznamka. Bez omezení výše uvedeného, ​​pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno a zveřejněno ve službě způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte nášemu zástupci pro autorská práva následující informace: elektronickým nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastník autorského zájmu; popis díla chráněného autorskými právy, o němž se domníváte, že byla porušena; popis místa, kde se na webových stránkách nachází materiál, o kterém se domníváte, že porušuje autorská práva; adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu; písemné prohlášení od vás, že máte v dobré víře přesvědčení, že sporné použití není autorizováno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; prohlášení, které jste učinili pod pokutou křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv. Obchodní zástupce společnosti Seznamka je oprávněn obdržet upozornění na porušení autorských práv prostřednictvím e-mailové adresy.

 

8) Členské spory.

Jste výlučně odpovědní za vaše interakce s dalšími členy Seznamka. Seznamka si vyhrazuje právo, ale nemá povinnost sledovat spory mezi vámi a ostatními členy.

 

9) Vyloučení odpovědnosti.

Souhlasíte s tím, že online seznamování může být nebezpečné!

Seznamka nezodpovídá za žádný nesprávný nebo nepřesný obsah zveřejněný na webových stránkách nebo v souvislosti s poskytovanou službou, ať už je způsoben uživateli webové stránky, členy nebo jakýmkoli zařízením nebo programováním spojeným s využívaním služby. Seznamka neodpovídá za chování jak online, tak offline, jakéhokoli uživatele webové stránky nebo člena služby. Seznamka nenese žádnou odpovědnost za chybu, vynechání, přerušení, smazání, vadu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádež nebo zničení. neoprávněný přístup. či změnu komunikace uživatele nebo člena. Seznamka neodpovídá za žádné problémy nebo technickou závadu jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru, selhání jakéhokoli e-mailu nebo hráčů v důsledku technických problémů nebo komunikačních zácpách na internetu na jakékoli webové stránce, či jejich kombinace, včetně jakýchkoli zranění nebo poškození uživatelů, a nebo členů nebo počítačů jakékoli osoby souvisejících nebo vyplývajících z účasti nebo staženém materiálu v souvislosti s webovou stránkou, či ve spojení se Službou. Za žádných okolností společnost Seznamka nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně osobního zranění nebo smrti vyplývající z používání webové stránky nebo služby, nebo z jakéhokoli obsahu zveřejněného na webové stránce nebo předávaného členům, nebo jakékoli interakce mezi uživateli webové stránky, ať už online nebo offline. Webové stránky a služba jsou poskytovány tak jak jsou a Seznamka výslovně odmítá jakoukoli záruku způsobilosti pro určitý účel. Seznamka nemůže zaručit a neslibuje žádné konkrétní výsledky v rámci používání webové stránky či služby.

 

10) Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST Seznamka NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST VÁM NEBO JAKÉMKOLIV TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, PŘÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO PRAVIDELNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO STRÁNKU NEBO SLUŽBY. BYLI JSTE UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. BEZ ODPOVĚDNOSTI K NÁSLEDUJÍCÍM STRÁNKÁM Seznamka. ZODPOVĚDNOST VÁM Z JAKÉHOKOLI PŘÍČINY A NEBO BEZ OHLEDU NA FORMU ČINNOSTI BUDE VŽDY OMEZENO NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI V RÁMCI SERVISU V DOBĚ ČLENSTVÍ.

 

11) Spory.

V případě jakéhokoli sporu týkajícího se webových stránek, či služby s použitím webové stránky souhlasíte s tím, že jakýkoli spor se bude řídit zákony oblasti, ve které sídlíme, bez ohledu na ustanovení týkající se kolizního práva a souhlasíte s tím, že osobní příslušnost a místo konání bude v oblasti, ve které máme sídlo.

 

12) Odškodnění.

Souhlasíte s tím, že odškodníte a uspokojíte společnost Seznamka, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníky, agenty a další partnery a zaměstnance, které způsobí škodu v rámci jakékoli ztráty, odpovědnosti, nárokům nebo požadavkům, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, nebo vyplývající z vašeho používání Služby v rozporu s touto Smlouvou, či vyplývající z porušení této Smlouvy, a nebo z jakéhokoliv porušení výše uvedených bodů a záruk.

 

13) Ostatní.

Tyto podmínky užívání jsou přijaty při používání webových stránek a je potvrzena tím, že se stáváte členem služby. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a Seznamka ohledně používání webové stránky, či služby. Nemožnost společnosti Seznamka vykonávat nebo prosazovat jakékoli právo nebo ustanovení této smlouvy nepůsobí jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Názvy sekcí v této smlouvě jsou pouze pro usnadnění a nemají žádný právní nebo smluvní účinek. Obraťte se na nás ohledně případných otázek týkajících se této smlouvy. .

 

ČETL JSEM TOTO UJEDNÁNÍ A SOUHLASÍM SE VŠEMI BODY VÝŠE.

Aktualizováno 28.12.2018.